fbpx

Články

Průjem nebo zácpa? Dysbióza!

Průjmy, případně zácpy u zvířat jsou u zvířat poměrně častým problémem. Bývají zpravidla spojeny se změnou rovnováhy ve složení a funkci střevního mikrobiomu. Prospěšné mikroorganismy ztrácejí schopnost množit se a produkovat potřebná postbiotika, a prosperují a množí se nežádoucí druhy. Tento stav nerovnováhy mikrobiálního prostředí ve střevě se označuje jako dysbióza, a může být akutní nebo déletrvající až chronická (více jak měsíc).

 

Dopady dysbiózypexels-freestocksorg-10011515_1123.jpg

Vnitřním prostorem střeva procházejí kromě prospěšných látek (kterými mohou být složky potravy, vitamíny, prospěšné bakterie a mnoho jiných) i látky nežádoucí nebo přímo škodlivé (nestrávené složky potravy, patogenní mikroorganismy, toxiny apod.). Střevní stěna si látky vybírá a zajišťuje tzv. selektivní prostupnost. Do těla jsou tak přijímány složky potřebné, ven z těla vyloučeny ty nežádoucí.

Krátký akutní průjem, například poté co váš pes na vycházce požere kadáver (uhynulé zviřátko) či exkrement, je často projevem obranného mechanismu střeva. Laicky lze říci, že střevo se vyčistí, protože tělo chce rychle vyloučit obsah plný toxinů. Střevní rovnováha se jako na houpačce rychle vychýlí, ale také se poměrně rychle vrátí zpět do normálu.

Dlouhodobá nerovnováha střevního mikrobiomu však může mít závažnější dopady, které posléze mají vliv na celkový stav jedince. 

Vztah mezi dysbiózou a případným souvisejícím problémem (onemocnění, snížená obranyschopnost, únava, dehydratace, …) bývá  složitý, a často není zcela zřejmé, co je příčinou a co důsledkem. To znamená, že v některých případech může pomoci k vyléčení pouhé narovnání střevní rovnováhy, v jiných je dysbióza projevem dalšího onemocnění. Podávání doplňků s pro- či postbiotiky pak sice může zvířeti ulevit, k odstranění příčiny však nedojde. 

 

Akutní nebo chronická

U zdravého střeva se rovnováha zpravidla samovolně stabilizuje, pochopitelně v závislosti na příčině. Jednorázová dietní chyba tedy nemusí vést k zásadním a dlouhodobým problémům.

Mnohdy ale majitelé u svých zvířat řeší průjmy chronické, opakované, vznikající i z poměrně mírných nebo neznámých příčin. V takovém případě je rovnováha střevní mikrobioty posunutá nežádoucím směrem, a i menší zásah, například drobná změna v dietě nebo stres, mohou vyvolat průjmy.

Přetrvávající či chronická dysbióza vzniká z různých příčin. Řadí se mezi ně například infekce, zánětlivá onemocnění střeva (IBD), dlouhodobé podávání některých léčiv, nevhodné složení stravy, parazitární onemocnění aj. Déletrvající dysbióza má pochopitelně hlubší dopady na zdraví jedince a může zásadně ovlivňovat celkový stav a schopnost zvířete dostat se tzv. do kondice.

Pokud tedy vaše zvíře trpí opakovanými problémy s trávením (průjmy, zácpy, zvýšená citlivost), je vždy zásadní konzultovat problém s veterinárním lékařem a hledat jeho příčinu. Postbiotika a probiotika pak jistě najdou své uplatnění jako podpora léčby nebo rekonvalescence.

Při déletrvající dysbióze je proto velmi žádoucí konzultovat problém s veterinárním lékařem a celou situaci řešit komplexně.

 

 

Literatura:

Benyacoub J., Czarnecki-Maulden G.L., Cavadini C., Sauthier T., Anderson R.E., Schiffrin E.J. et Von Der Weid T. Supplementation of Food with Enterococcus faecium (SF68) Stimulates Immune Functions in Young Dogs. The Journal of Nutrition  2003, 133(4), 1158-1162

Bybee S.N., Scorza A.V. et Lappin M.R. Effect of the probiotic Enterococcus faecium SF68 on presence of diarrhea in cats and dogs housed in an animal shelter. J Vet Intern Med 2011; 25:856-860

Herschel D.A., Argenzio R.A., Southworth M. et al. Absorption of volatile fatty acid, Na, and H2O by the colon of the dog. Am J Vet Res 1981;42:1118-1124.

McManus C.M., Michel K.E., Simon D.M. et al. Effect of short-chain fatty acids on contraction of smooth muscle in the canine colon. Am J Vet Res 2002;63:295-300.

Rondeau M.P., Meltzer K., Michel K.E. et al. Short chain fatty acids stimulate feline colonic smooth muscle contraction. J Feline Med Surg 2003;5:167-173.