fbpx

Články

Pro jaké koně jsou Precizní mikroby vhodné?

V jakých případech je vhodné podávat Precizní mikroby u koní

O tom, jak přípravek Precizní mikroby funguje u koní, jsme si řekli v předchozím článku. Nyní se detailněji podíváme na konkrétní situace, při kterých mohou Precizní mikroby pomoci ….
 
7557-2.jpg
SHRNEME SI NEJPRVE, PRO KOHO JSOU PM VHODNÝM DOPLŇKEM
 
  • Chovné klisny před porodem a po porodu,
  •  hříbata a mladí koně, hříbata při odstavu,
  •  koně trpící průjmy, kotwasser, problémy se střevy či zažívacími obtížemi,
  • koně trpící vředy, i opakovanými,
  • koně náchylné na koliky jakéhokoliv typu,
  • koně se slabou imunitou, ve špatném výživném stavu,
  • koně vykazující nadměrný stres,
  • sportovní koně v jakémkoliv stupni zátěže,
  • koně, které čeká náhlá změna či jakákoliv stresová situace (převoz, změna stáje, zákrok na klinice, změna krmiva, změna managementu,…).

KOLIKY U KONÍ
Plynové, křečové, obstipační… to vše spojuje jedno slovo – kolika. Z klinického sledování je známo, že u koní, kterým je preventivně podáván podpůrný přípravek Precizní mikroby, dochází k rapidnímu úbytku výskytu opakovaných kolik, a to napříč jednotlivými typy. Kolika se objeví buď v menší intenzitě, nebo také vůbec. Pokud začneme podávat přípravek až při prvních příznacích koliky, ničemu neublíží, ale jeho účinek nebude silný. Je příliš pozdě. Pro koně náchylné na kolikové stavy je proto tento produkt nezbytnou prevencí a výbavou domácí lékárničky. Podáváme ideálně v kúrách před jakoukoliv neobvyklou situací (změna krmiva, managementu, změna stáje, zvýšení zátěže, transport, apod.)

PRŮJMY, FEKÁLNÍ VODA
Velký úspěch zaznamenává Precision Microbes při výskytu akutních i chronických průjmů. Průjmy u hříbat, u koní ve špatném výživném stavu nebo při jakémkoliv výskytu zažívacích obtíží. Změny bývají zpravidla vidět po 4-5 dnech. Vždy je ale podstatné zjistit příčinu problému a konzultovat situaci s veterinářem.

Druhým problémem, někdy chybně označovaný jako průjem, je výskyt fekální vody, neboli kotwasser. Tento symptom může mít velké množství příčin, opět se ale vracíme k základnímu faktu - a to je vyvážený mikrobiom, bez kterého nikdy nebude střevo fungovat správně.

SYNDROM GASTRODUODENÁLNÍ ULCERACE
Tuto nemoc lze zahrnout do tzv. „civilizačních chorob“ u koní, pro většinu známější pod zjednodušeným pojmem VŘEDY. Zde je problém v jejich návratnosti po přeléčení. Jednoduše – jednou vředař, navždy vředař. Precision Microbes pomáhají redukovat již samotný vznik vředů, a to díky zpětnovazebné reakci glykoproteinu peptidu II, přičemž díky tomuto typu proteinu nedochází k překyselení žaludku. Precision Microbes jako takové NEnahrazují léčbu vředů. Jsou ovšem vynikajícím doplňkem vhodným k použití po léčbě, zejména jako prevence návratnosti obtíží.

CHOVNÉ KLISNY A HŘÍBATA
Významnou roli hrají Precision Microbes ve výživě chovných klisen před o po porodu, ale také u hříbat a mladých koní. Vézt klisnu i s hříbětem na kliniku pár dní po porodu s kolikou, nebo se uchýlit již po několikáté k antibiotické léčbě v případě, že u hříběte dochází k opakovanému průjmu, není rozhodně nic příjemného. Užívat si pohled na zdravou matku a prospívající hříbě bez střevních potíží je pro každého chovatele přesně tím, co chce vidět. Tento malý zázrak v lahvičce v podobě nasládlé tekutiny si během krátké chvíle oblíbilo již mnoho chovatelů v Irsku.